Máy rang Ngọc Châu Loại 3kg/ mẻ

Rang hạt Macca sử dụng máy rang Ngọc Châu