Ổ khóa chống trộm LK 325 Inox

* Báo động khi có trộm tác động vào ổ khóa* Ổ khóa chống trộm có 2 chế độ sử dụng do bạn tùy chọn: