Báo giá

Máy rang 1,5kg giá 2,2 triệu (miễn phí vận chuyển)

Máy rang 1,5kg có điều tốc giá 2,3 triệu (miễn phí vận chuyển)


Máy rang ngũ cốc 5kg giá 5,5 triệu (miễn phí vận chuyển) từ 20/01/2021