Báo giá

Máy rang 1,5kg giá 2,2 triệu 

Máy rang 1,5kg có điều chỉnh tốc độ giá 2,3 triệu Máy rang ngũ cốc 3kg giá 3 triệu (loại 3kg đã có sẵn điều chỉnh tốc độ)

Máy rang ngũ cốc 5kg giá 5,5 triệu 


Máy rang cafe chuyên nghiệp 5kg giá 32 triệu (chưa bao gồm vận chuyển)
Máy rang cafe chuyên nghiệp 10kg giá 40 triệu (chưa bao gồm vận chuyển)
Máy rang cafe chuyên nghiệp 12kg giá 42 triệu (chưa bao gồm vận chuyển)