Báo giá

Máy rang 1,5kg giá 2,2 triệu (miễn phí vận chuyển)

Máy rang 1,5kg có điều tốc giá 2,3 triệu (miễn phí vận chuyển)Máy rang ngũ cốc 3kg giá 3 triệu (miễn phí vận chuyển) loại 3kg đã có sẵn điều tốc

Máy rang ngũ cốc 5kg giá 5,5 triệu (miễn phí vận chuyển) từ 20/01/2021


Máy rang cafe chuyên nghiệp 5kg giá 32 triệu (chưa bao gồm vận chuyển)
Máy rang cafe chuyên nghiệp 10kg giá 40 triệu (chưa bao gồm vận chuyển)
Máy rang cafe chuyên nghiệp 12kg giá 42 triệu (chưa bao gồm vận chuyển)