Ổ khóa chống trộm K168B

* Ổ Khóa báo động KONO K168B màu Đồng với 2 Lõi Bi Bảo Vệ.

* Ổ khóa chống trộm có 2 chế độ sử dụng do bạn tùy chọn:

Chế độ 1 : Sử dụng như ổ khóa thông thường