Ổ Khóa Chống Trộm Xe Máy LK-303


*Gắn khóa vào thắng đĩa hay căm xe. Xe bạn đã được bảo vệ ngay !


* Ổ Khóa Chống Trộm Xe Máy sẽ hú còi báo động với cường độ âm báo lên đến

110dB khi có kẻ gian lấy xe