Ổ Khóa Chống Cắt báo động K106A

* Ổ khóa chống trộm có 2 chế độ sử dụng do bạn tùy chọn:

Chế độ 1 : Sử dụng như ổ khóa thông thường


Chế độ 2 : Ổ khóa có tính năng hú còi báo động, sử dụng pin làm nguồn nuôi, có

tích hợp sẵn còi hú 110dB. Ổ khóa hoạt động như sau