Báo động cúp điện MODEL: VT 01

 Giá: 175.000 VNĐ
* Cắm vào ổ điện cần kiểm soát khi cúp điện và bật công tắc.

* Báo động hú còi khi điện cúp, 90dB.